Missie en visie

Onze missie en visie zijn als volgt geformuleerd:

Missie
Het aanbieden van integrale automobiliteit tegen een onderscheidend serviceniveau in voornamelijk de regio Noord- en Midden Limburg en aangrenzende gebieden.

Visie
Daardoor zijn wij in deze regio de meest succesvolle mobiliteitsleverancier, gemeten in rendement, marktaandelen, medewerkertevredenheid en klanttevredenheid.